Chrystus

1 Czy Jezus Chrystus istniał w postaci Bożej na ziemi? 1487