Ludzkie Nauki

1 Jan Kalwin i Łaska 1180
2 Czy zastanawiałeś się nad 1000. letnim królestwem 1167